Uninor AS har et felles ordrekontor for alle avdelinger.

Ved bestilling eller forespørsel, vennligst kontakt oss på ordre@uninor.no

Leveringsadresse for mekanisk og trevare er: Ytre Torvhusveien 2, 4373 Egersund.

Telefon nummer: 5146 24 00

Henrik Einar Seglem
Henrik Einar Seglem
Administrerende Direktør
Telefon: 95024154
E-post: hes@uninor.no
Inghild Myklebust
Fagansvarlig VTA
Telefon: 48893600
E-post: inghildm@uninor.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avd. leder Spesial
Grethe Hetland
Telefon: 90516106
E-post: gretheh@uninor.no

Avd. leder Trevare
Franck Sæstad
Telefon: 99098401
E-post: trevare@uninor.no
francks@uninor.no

Avd. leder Service
Jan Helge Havsø
Telefon: 90523272
E-post: janhh@uninor.no


Avd. leder Bjerkreim
Tor Anton Versland
Telefon: 99098400
E-post: torav@uninor.no


Avd. leder Sokndal
Geir Urdal
Telefon: 99098402
E-post: geiru@uninor.no

Avd. leder Assistanse
Gunhild Bårdsen
Telefon:99098403
E-post: assistanse@uninor.no