Korttidslageret

Ytre Torvhusvei 2, 4374 Egersund

 

Korttidslageret har 2 fast ansatte og 2 VTA-ansatte.

Vi drifter Eigersund kommunes korttidslager for hjelpemidler i omsorgstjenesten. Ergoterapeuter og soneledere bestiller varer fra hjelpemiddelsentralen hos NAV Forus. Disse blir sendt til oss for utlevering til våre brukere.

Vi har også et lokalt, kommunalt lager med hjelpemidler for å avhjelpe akutte behov og situasjoner. Mindre reparasjoner tar vi oss av, de større blir sendt videre til NAV på Forus.

Korttidslageret tlf.: 99 09 84 03

Ergoterapautene: 51 49 61 20