Spesial Hovland

Ytre Torvhusvei 2, 4374 Egersund.

 

Spesial Hovland har som hovedoppgave å utvikle mennesker gjennom arbeidstrening. Vår avdeling har 4 fast ansatte og 37 VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid).

Laerdal Medical i Stavanger er vår hovedoppdragsgiver. Vi monterer deler til den kjente «Anne-dukken», slik som lunge/puls og maling av ansikter.

Vi utfører også oppdrag som pakking av smådeler til videre produksjon eller salg.

Kantinen på Hovland driftes hovedsakelig av våre VTA-ansatte.