Assistanse

Vi drifter Eigersund Kommunes kommunale korttidslager for tekniske hjelpemidler

Vår assistanseavdeling styrer kortidslageret (hjelpemiddelsentralen) for Eigersund Kommune. Våre ansatte sørger for henting og levering av hjelpemidler, og tilbyr teknisk hjelp og veiledning ved behov. Vårt oppdrag strekker seg utover bare lagring av disse viktige ressursene; vi sikrer også at de når frem til dem som trenger dem mest, nøyaktig når de trenger det.

I tillegg samler vi inn smittefarlig avfall på en sikker og trygg måte for Eigersund, Bjerkreim og Sokndal, før det leveres til et forbrenningsanlegg.

Avdelingsleder / Veileder Assistanse
Rolf Vigrestad

99 99 99 99
rolfv@uninor.no

Sikker håndtering og levering av hjelpemidler i Eigersund Kommune.

Et teknisk hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette kan være over en kort eller lengre periode. Klikk her for mer informasjon.

Klikk her for mer informasjon.