Hva er VTA?

Tilrettelagt arbeid for vekst og inkludering

VTA er et tilrettelagt arbeidsforhold som er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid vil bli innvilget uføretrygd, og har behov for tilrettelegging og veiledning for å utføre sine arbeidsoppgaver. Vår tilnærming handler ikke bare om arbeid, men om å skape en arena for personlig utvikling og sosial inkludering. Vi tror på at alle har noe verdifullt å bidra med, og vi jobber for å fremme respekt, støtte og samarbeid som fokuserer på vekst og personlig utvikling.

Har du spørsmål om jobb i Uninor eller VTA (varig tilrettelagt arbeid) så kan du ta kontakt med fagleder hos Uninor Vivian Bowitz.

Telefon: 93 89 66 06
E-post: vivianb@uninor.no

For informasjon om søkeprosess eller veien til varig tilrettelagt arbeid klikk her

Fagleder VTA
Vivian Bowitz

99 99 99 99
vivianb@uninor.no

Har du spørsmål om VTA?

Ta kontakt med Vivian Bowitz, fagansvarlig hos Uninor. Hun kan gi deg informasjon og veiledning om tilrettelagt arbeid og hvordan det fungerer hos oss. Vivian kan hjelpe deg med å forstå hvordan VTA fungerer, og hvordan vi hos Uninor skaper et miljø for utvikling og inkludering.